لیست کارگزاری هایی که قابلیت استفاده از افزونه آقای سهام را دارند

آبان
لینک آنلاین پلاس:
آتیه
لینک آنلاین پلاس:
آرمان تدبیر نقش جهان
لینک آنلاین پلاس:
دانایان پارس(آریا بورس)
لینک آنلاین پلاس:
اردیبهشت ایرانیان
لینک آنلاین پلاس:
ارگ هومن
لینک آنلاین پلاس:
ایساتیس پویا
لینک آنلاین پلاس:
بازار سهام
لینک آنلاین پلاس:
بانک اقتصاد نوین
لینک آنلاین پلاس:
بانک رفاه کارگران
لینک آنلاین پلاس:
بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)
لینک آنلاین پلاس:
بانک مسکن
لینک آنلاین پلاس:
بانک ملت
لینک آنلاین پلاس:
بانک ملی ایران
لینک آنلاین پلاس:
بهمن
لینک آنلاین پلاس:
بورس ابراز
لینک آنلاین پلاس:
بانک انصار (پارس گستر خبره)
لینک آنلاین پلاس:
نگاه نوین (پگاه یاوران نوین)
لینک آنلاین پلاس:
آینده نگر خوارزمی (تحلیل‌گران بصیر)
لینک آنلاین پلاس:
توسعه اندیشه دانا
لینک آنلاین پلاس:
توسعه سرمایه دنیا
لینک آنلاین پلاس:
جهان سهم
لینک آنلاین پلاس:
حافظ
لینک آنلاین پلاس:
دنیای نوین
لینک آنلاین پلاس:
ساو آفرین (محک سهام صنایع)
لینک آنلاین پلاس:
سپهر باستان
لینک آنلاین پلاس:
ستاره جنوب
لینک آنلاین پلاس:
سرمایه گذاری ملی
لینک آنلاین پلاس:
سهام پژوهان شایان
لینک آنلاین پلاس:
بانک دی (سهم اندیش)
لینک آنلاین پلاس:
صبا جهاد
لینک آنلاین پلاس:
ملل پویا
لینک آنلاین پلاس:
دلیران پارس (فولاد مبنا)
لینک آنلاین پلاس:
فیروزه آسیا (معین سهم)
لینک آنلاین پلاس:
مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)
لینک آنلاین پلاس:
توانا (مشاوران سهام)
لینک آنلاین پلاس:
مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)
لینک آنلاین پلاس:
مفید
لینک آنلاین پلاس:
نماد شاهدان
لینک آنلاین پلاس: